Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 1 resultados relacionados coa súa selección:

PR607A - Bolsas para a realización de prácticas formativas en empresas do sector TIC (bolsas DigiTalent) dirixidas a estudantes do sistema universitario de galicia no curso 2019/20 no marco do Plan DigiTalent

Esta resolución ten por obxecto regular a convocatoria e a selección, en réxime de concorrencia competitiva, das persoas bolseiras para a realización de prácticas formativas nas empresas do sector TIC do programa de bolsas DigiTalent, no marco do Plan…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR607A&ano=2020&numpub=1&lang=gl