Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 3 resultados relacionados coa súa selección:

BS402A - Novo ingreso en escolas infantís 0-3.

 A convocatoria de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da Axencia Galega de Servizos Socias (en adiante AGASS) para o curso  2023-2024.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS402A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS404A - Novo ingreso en escolas infantís 0-3 do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

Convocar o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar integradas na Rede de escolas infantís de Galicia A Galiña Azul para o curso 2023/24 (código BS404A…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS404A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

BS632A - Concerto social para a reserva e ocupación de prazas en servizos de atención diúrna e de atención residencial para persoas dependentes con trastorno do espectro autista.

Establecer as bases reguladoras do concerto social para satisfacer a necesidade administrativa de reserva e ocupación de prazas en servizos de atención diúrna e de atención residencial para persoas dependentes con trastorno do espectro autista para o período…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS632A&ano=2023&numpub=1&lang=gl