Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 1 resultados relacionados coa súa selección:

BS663A - Informe de esforzo de integración

A presente orde ten por obxecto regular o procedemento para a emisión dos informes de esforzo de integración da persoa estranxeira en Galicia, así como determinar, para os efectos da dita emisión, o contido mínimo das accións formativas e as entidades…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS663A&ano=2015&numpub=1&lang=gl