Hai 15 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Cooperación para el desarrollo

CT301A - Subvencións do programa Cultura no Camiño.

1. Esta resolución, no desenvolvemento das funcións e obxectivos encomendados e previstos na Lei 4/2008, do 23 de maio, de creación da Axencia Galega das Industrias Culturais, e dentro das súas competencias, ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras das…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT301A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

MR204A - Axudas para a programación de accións formativas.

1. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras e as condicións polas cales se rexerán, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, as axudas para a programación de accións formativas realizadas polas entidades colaboradoras da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR204A&ano=2019&numpub=1&lang=gl

IN421Q - Adhesión para a xestión de subvencións do Programa estatal de incentivos á mobilidade eléctrica (Programa MOVES III)

1. A presente resolución ten por obxecto a aprobación da convocatoria de axudas correspondente ás anualidades 2021-2023 para a concesión de axudas correspondentes ao programa estatal de incentivos á mobilidade eléctrica (programa MOVES III) de acordo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN421Q&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR811A - Axudas ás entidades colaboradoras da Rede Eusumo para a realización de actividades de promoción e impulso do cooperativismo e a economía social.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións  a entidades colaboradoras da Rede Eusumo para realizar actividades de promoción e impulso do cooperativismo e a economía social (procedemento TR811A).…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR811A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

TR332A - Subvención a entidades colaboradoras para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia.

1. As subvencións reguladas na presente orde terán por obxecto o financiamento de programas de emprego dirixidos á mellora da ocupabilidade e á inserción laboral das persoas traballadoras en situación de desemprego mediante a posta en marcha de programas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR332A&ano=2021&numpub=1&lang=gl