Hai 120 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Fomento del asociacionismo

CT403D - Subvencións ao impulso do sector escénico galego

Esta resolución, no desenvolvemento das funcións e obxectivos encomendados e previstos na Lei 4/2008, do 23 de maio, de creación da Axencia Galega das Industrias Culturais, ten por obxecto fixar as bases que regularán o réxime de subvencións establecidas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CT403D&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR349F - Programa II. Axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida e a formación de persoas asalariadas

1. Este programa ten por obxecto fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria para o ano 2021 dos incentivos á contratación indefinida inicial e á formación de persoas desempregadas realizadas por persoas traballadoras autónomas ou persoas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349F&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR357C - Liña I: Axudas para a elaboración e implantación de plans de igualdade.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e convocar, para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva, axudas e incentivos a pemes, a persoas traballadoras autónomas con persoas traballadoras a cargo e para implantar a igualdade laboral, código…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR357C&ano=2021&numpub=1&lang=gl

BS403C - Axudas para a posta en marcha de Casas Niño.

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas para a posta en marcha de experiencias piloto destinadas á atención de nenas e nenos de ata tres anos de idade mediante o establecemento dunha casa niño, nos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS403C&ano=2021&numpub=1&lang=gl

AU300A - Axudas para a execución de obras de abastecemento, saneamento e depuración

1. O obxecto desta resolución é establecer as bases reguladoras para a concesión de subvencións aos concellos, en réxime de concorrencia competitiva, para executaren obras de abastecemento, saneamento e depuración, e convocar estas subvencións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=AU300A&ano=2021&numpub=1&lang=gl

TR358C - Subvencións ás entidades asociativas de empresas de inserción laboral.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2017 das subvencións destinadas a sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas de Galicia de persoas traballadoras autónomas, das entidades asociativas de Galicia de centros…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR358C&ano=2017&numpub=1&lang=gl

IG410A - Axudas ás agrupacións empresariais (clústers) innovadoras na Comunidade a Autónoma de Galicia

As presentes bases teñen por finalidade o fomento da competitividade, a innovación e a cooperación empresarial en distintos sectores da actividade económica en Galicia mediante a concesión de axudas ás entidades xurídicas xestoras de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG410A&ano=2021&numpub=2&lang=gl

TR350A - Programa emprega muller de incentivos á contratación por conta allea e a formación de mulleres desempregadas.

Coa finalidade de facilitar a inserción laboral das mulleres desempregadas que presentan desvantaxes e dificultades particulares para acceder ou permanecer no mercado de traballo, esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras dos incentivos á súa contratación…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR350A&ano=2020&numpub=1&lang=gl

TR349G - Fomento do contrato para a formación e á aprendizaxe.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia a convocatoria pública das subvencións para o financiamento da formación e da actividade laboral asociada aos contratos de formación e aprendizaxe regulados polo Real decreto…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349G&ano=2015&numpub=1&lang=gl

IN525A - Axudas para o fomento da propiedade industrial.

Fomentar a protección da propiedade industrial en Galicia, tanto a nivel nacional como internacional, para garantir a plena explotación dos resultados das nosas innovacións mediante o impulso da protección das innovacións técnicas (invencións). Ano 2014. Estas subvencións destinaranse a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN525A&ano=2014&numpub=1&lang=gl