Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 117 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Fomento do asociacionismo

ED507A - Axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de nais e pais do alumnado e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial.

Axudas destinadas a subvencionar a realización de actividades por parte das federacións e confederacións de nais e pais do alumnado legalmente constituídas, e das asociacións de nais e pais do alumnado de centros de educación especial.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED507A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

SI449A - Axudas a asociacións de nais e pais do alumnado para a realización de programas de actividades complementarias e extraescolares que teñan como fin facilitar a conciliación da vida persoal e familiar.

Aprobar as bases reguladoras e a convocatoria das axudas ás asociacións de nais e pais de alumnas e alumnos (ANPAS) legalmente constituídas, dos centros educativos sustentados con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, para a realización de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI449A&ano=2016&numpub=1&lang=gl

MT975L - Axudas a pemes, autónomos, asociacións e fundacións sen ánimo de lucro de Galicia para o financiamento de actuacións destinadas á preparación para a reutilización e reciclaxe de residuos téxtiles recollidos separadamente

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de subvencións, polo procedemento de concorrencia competitiva a pequenas e medianas empresas, autónomos, asociacións e fundacións de Galicia para o financiamento…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT975L&ano=2021&numpub=1&lang=gl

PR945A - Axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a asociacións, clubs e entidades deportivas sen ánimo de lucro polos danos nas súas instalacións derivados dos incendios.

Convócanse as axudas, tramitadas como anticipadas de gasto, en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a asociacións, clubs e entidades deportivas sen ánimo de lucro polos danos nas súas instalacións derivados dos incendios, no eido…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR945A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

AP400E - Subvencións ás asociacións galegas de usuarios de software libre para impulsar a realización de actuacións para o fomento do uso do software e hardware libre na Comunidade Autónoma de Galicia

Concesión de subvencións ás asociacións galegas de usuarios de software libre para impulsar a realización de actuacións para o fomento do uso do software e hardware libre na Comunidade Autónoma de Galicia.

Actuacións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=AP400E&ano=2023&numpub=1&lang=gl

ED330H - Rexistro de librarías. Axudas para adquirir libros de texto e material escolar

Esta orde ten por obxecto regular, no ámbito dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos e para o curso 2023/24, o procedemento:

- ED330H. Rexistro de librarías. Axudas para adquirir libros de texto e material escolar…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330H&ano=2023&numpub=1&lang=gl

SI449B - Axudas económicas ás Anpas destinadas á promoción da igualdade entre homes e mulleres e a prevención e loita contra a violencia cara as mulleres.

Aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, ás asociacións de nais e pais de alumnado (Anpas) legalmente constituídas e ás federacións ou confederacións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI449B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

TR349Z - Subvención para organismos intermedios sen ánimo de lucro que contraten persoas mozas. Programa operativo de emprego xuvenil.

Financiar accións de fomento do emprego en colaboración con organismos intermedios sen ánimo de lucro a través dun incentivo á contratación por nove meses a xornada completa de persoas mozas, incluídas e que consten como beneficiarias no ficheiro…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349Z&ano=2023&numpub=1&lang=gl

MR462C - Subvencións destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou de xestión forestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014 - 2020. Liña 4.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das subvencións dirixidas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do PDR de Galicia 2014-2020…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR462C&ano=2018&numpub=1&lang=gl

TR852A - Axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais.

Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2023 da concesión de subvencións, pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, Dirección Xeral de Relacións Laborais, mediante o réxime de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR852A&ano=2023&numpub=1&lang=gl