Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 117 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Fomento do asociacionismo

Fomento do asociacionismo

MT811B - Axudas para actuacións encamiñadas á protección dos animais de compañía abandonados en Galicia, destinadas ás asociacións inscritas no rexistro galego de asociacións para a protección e defensa dos animais de compañía

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas para actuacións encamiñadas á protección dos animais domésticos de compañía abandonados en Galicia, relativas á atención e ao coidado dos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT811B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

MR321B - Subvencións para equipamento informático das organizacións profesionais agrarias e das asociacións agrarias.

A finalidade das axudas concedidas ao abeiro destas bases reguladoras é a actualización informática das organizacións profesionais agrarias e asociacións agrarias.

 

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR321B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

PR487A - Subvencións en réxime de concorrencia competitiva dentro do plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia.

As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto o outorgamento de axudas específicas para investimentos destinadas ás entidades a que se refire o número 3 deste artigo, coa finalidade de contribuír a mellorar a calidade da vida local e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR487A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

PE155D - Axudas destinadas á creación de organizacións de produtores pesqueiros e asociacións de organizacións de produtores pesqueiros

Convocar para o ano 2023 a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas destinadas á creación de organizacións de produtores pesqueiros (OPP) e de asociacións de organizacións de produtores pesqueiros (AOP) recoñecidas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE155D&ano=2023&numpub=1&lang=gl

SI436C - Axudas económicas ás Anpas: programa do plan corresponsables a desenvolver polas asociacións de nais e pais.

Aprobar as bases reguladoras e realizar a convocatoria para o ano 2023 das subvencións destinadas ás asociacións de nais e pais de alumnado (ANPAS) legalmente constituídas e ás federacións ou confederacións de ANPAS, dos centros educativos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI436C&ano=2023&numpub=1&lang=gl

MR321A - Subvencións para as organizacións profesionais agrarias e asociacións de interese agrario.

A finalidade das axudas concedidas ao abeiro destas bases reguladoras é a realización de actividades de representación e de formación dos asociados das organizacións profesionais agrarias e asociacións agrarias legalmente constituídas e con…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR321A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

PR990A - Axudas ás Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago.

As Axudas a Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago (Código de procedemento PR990A) teñen por obxecto fomentar a estabilidade e consolidación das Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago e aquelas outras entidades que teñan como…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR990A&ano=2018&numpub=1&lang=gl

CO300B - Subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro de ámbito superior ao municipal ou federacións para a revitalización do comercio de proximidade e a incentivación do consumo a través do ticket de dinamización comercial.

1. As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a incentivación da demanda comercial e o incremento das vendas do comercio retallista a través do tícket de dinamización comercial.

2. O procedemento de concesión destas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CO300B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

PE155C - Axudas destinadas á preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización de organizacións de produtores pesqueiros e asociacións de organizacións de produtores pesqueiros

Regular a convocatoria para o ano 2023, correspondente ás axudas destinadas á preparación e aplicación dos plans de produción e comercialización das organizacións de produtores pesqueiros (OPP) recoñecidas, con ámbito de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE155C&ano=2023&numpub=1&lang=gl

CO400C - Axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, ás asociacións de persoas consumidores da Comunidade Autónoma de Galicia para actividades de sensibilización, formación e divulgación en materia de sobreendebedamento.

A concesión de axudas para a realización por parte das asociacións de persoas consumidoras inscritas na sección xeral do Rexistro de Organizacións de Persoas Consumidoras e Usuarias de Galicia dun programa de actividades de sensibilización,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=CO400C&ano=2023&numpub=1&lang=gl