Hai 32 resultados relacionados coa súa selección:

PR486A - Subvencións a concellos para infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais

Por medio desta orde establécense as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións para o ano 2022, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas aos concellos de Galicia, de forma individual ou mediante asociacións ou agrupacións de concellos, para a…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR486A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

MR711D - Proxectos de creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais.

1. O obxecto destas bases reguladoras é establecer o réxime das axudas que xestiona a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural no marco da medida 7.4 do PDR de Galicia 2014-2020, para proxectos de creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais en…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR711D&ano=2022&numpub=1&lang=gl