Hai 32 resultados relacionados coa súa selección:

FA100A - Axudas polos danos persoais causados polos incendios de outubro de 2017.

Convócanse axudas en réxime de concorrencia non competitiva polos danos persoais que teñan a súa causa nos incendios que se produciron en Galicia en outubro de 2017.

Estas bases teñen por obxecto regular o outorgamento de axudas polos danos persoais…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=FA100A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

PR945A - Axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a asociacións, clubs e entidades deportivas sen ánimo de lucro polos danos nas súas instalacións derivados dos incendios.

Convócanse as axudas, tramitadas como anticipadas de gasto, en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a asociacións, clubs e entidades deportivas sen ánimo de lucro polos danos nas súas instalacións derivados dos incendios, no eido…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR945A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

TU100B - Axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas aos titulares dos establecementos turísticos afectados polos incendios do mes de outubro de 2017.

Convócanse as axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas aos establecementos turísticos, incluídos no ámbito competencial da Axencia Turismo de Galicia, para reparar os danos ocasionados polos incendios.

As subvencións reguladas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU100B&ano=2017&numpub=1&lang=gl

IG100A - Axudas do Igape destinadas a establecementos comerciais, mercantís e industriais afectados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de outubro de 2017.

Convócanse as axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas establecementos comerciais, mercantís e industriais de Galicia afectados polos incendios, no eido competencial da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

As subvenciones…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG100A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

TU100A - Axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a concellos de Galicia para a reposición da sinalización turística afectada polos incendios do mes de outubro de 2017.

Convócanse as axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a concellos de Galicia para a reposición da sinalización turística afectada polos incendios.

As subvenciones reguladas por estas bases teñen por obxecto o outorgamento de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TU100A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MR616A - Axudas para reposición de infraestruturas e equipamentos privados danados e por danos nas explotacións agrícolas e gandeiras ocasionados polos incendios forestais.

Convócanse as axudas, en réxime de concorrencia non competitiva por rateo, destinadas á reposición de infraestruturas e equipamentos privados danados e por danos a explotacións agrícolas e gandeiras afectadas polos incendios, no eido competencial da…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR616A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

PE100A - Axudas destinadas a entidades de carácter asociativo afectados polos incendios no ámbito da competencia da Consellería do Mar.

Convócanse as axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a entidades de carácter asociativo de dereito público ou privado afectadas polos incendios, no eido competencial da Consellería do Mar.

As axudas reguladas nestas bases aplicaranse…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE100A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MT100A - Axudas destinadas a titulares de terreos cinexéticos ordenados (TECOR) de Galicia afectados polos incendios.

Convócanse as axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a titulares de terreos cinexéticos ordenados de Galicia afectados polos incendios, no eido competencial da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

As subvenciones…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MT100A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

VI100B - Axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a sufragar os gastos en vivendas danadas e no seu enxoval doméstico, causados polos incendios acontecidos en Galicia os días 14, 15 e 16 de outubro de 2017.

Convócanse as axudas en réxime de concorrencia non competitiva destinadas a sufragar os gastos para reparar os danos nas vivendas e no seu enxoval doméstico, causados polos incendios acontecidos en Galicia, no eido competencial da Consellería de Infraestruturas e…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI100B&ano=2017&numpub=1&lang=gl

MR605A - Accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=MR605A&ano=2022&numpub=1&lang=gl