Hai 161 resultados relacionados coa súa selección:

Destacamos

Cooperación para o desenvolvemento

Cooperación para el desarrollo

PE209F - Axudas autonómicas a proxectos colectivos para a protección e recuperación da biodiversidade mediante a recollida de residuos mariños.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras xerais, e a convocatoria para o ano 2022 de concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo FEMP, para a protección e recuperación da biodiversidade e dos…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE209F&ano=2022&numpub=1&lang=gl