Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 17 resultados relacionados coa súa selección:

VI482F - Bono de alugueiro social.

1. As axudas do bono de alugueiro social están destinadas a atender, con carácter urxente, os seguintes colectivos:

a) Aquelas unidades de convivencia que precisen dunha axuda para asumir o custo do arrendamento da súa vivenda por estaren inmersas en situacións…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI482F&ano=2022&numpub=1&lang=gl

VI483A - Axudas ao alugueiro de vivenda do Plan estatal para o acceso á vivenda 2022-2025.

Facilitar o goce dunha vivenda en réxime de alugamento a sectores de poboación con escasos medios económicos, mediante o outorgamento de axudas directas ás persoas arrendatarias.  

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI483A&ano=2023&numpub=1&lang=gl

VI420C - Axudas para a adquisición de vivendas protexidas.

Convocar para o ano 2023 as subvencións para a adquisición de vivendas protexidas.

 

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI420C&ano=2023&numpub=1&lang=gl

VI482A - Bono de alugueiro social. Participación no programa de subvencións.

1. Convocar as axudas do Programa do bono de alugueiro social, para o ano 2022, con financiamento plurianual, que se tramitarán co código de procedemento VI482A.

2. A concesión das subvencións recollidas nesta resolución tramitarase polo procedemento de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI482A&ano=2022&numpub=1&lang=gl

VI482E - Subvencións do programa bono alugueiro mocidade.

1. Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases reguladoras que rexerán a concesión das subvencións do Programa bono alugueiro mocidade para facilitar o goce dunha vivenda ou habitación en réxime de alugamento ou de cesión de uso á…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI482E&ano=2022&numpub=1&lang=gl

VI482B - Prórroga do bono de aluguer do Plan RehaVIta.

1. Convocar as axudas do Programa do bono de alugueiro social, para o ano 2021, con financiamento plurianual, que se tramitarán cos códigos de procedemento VI482A e VI482B.

2. A concesión das subvencións recollidas nesta resolución tramitarase polo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI482B&ano=2021&numpub=1&lang=gl

VI482C - Bono de alugueiro social para vítimas de violencia de xénero con financiamento do pacto de estado contra a violencia de xénero

1. Esta resolución ten por obxecto convocar para o ano 2021, con financiamento plurianual, as subvencións do Programa do bono de alugueiro social destinado ao alugamento de vivendas para as vítimas de violencia de xénero, así como a prórroga destas…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI482C&ano=2021&numpub=1&lang=gl

VI422C - Programa Renove á rehabilitación de edificios de vivendas existentes. Subvención adicional.

Aprobar a convocatoria para o procedemento de concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas aos promotores de actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas existentes acollidos, mediante cualificación protexida, ao Plan de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI422C&ano=2012&numpub=1&lang=gl

VI483B - Renovación da axuda ao alugueiro de vivenda do Plan estatal para o acceso á vivenda 2022-2025.

Renovación das axudas destinadas a facilitar o goce dunha vivenda en réxime de alugamento a sectores de poboación con escasos medios económicos, mediante o outorgamento de axudas directas ás persoas arrendatarias.

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI483B&ano=2023&numpub=1&lang=gl

VI406C - Programa de axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes

1. Esta resolución ten por obxecto convocar o Programa de axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes, para a anualidade 2021, con carácter plurianual (código de procedemento VI406C).

2. A concesión das…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=VI406C&ano=2020&numpub=1&lang=gl