Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 14 resultados relacionados coa súa selección:

ED301M - Axudas a centros privados concertados para a contratación de profesorado de apoio e reforzo PROA+ no marco do Plan Recupera.

A presente orde ten por obxecto regular o procedemento de solicitude e concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, a centros con concerto en ensinanzas de educación primaria, educación secundaria obrigatoria e/ou formación profesional…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED301M&ano=2022&numpub=1&lang=gl

ED101A - Financiamento para os proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios.

O establecemento de subvencións para a realización de proxectos de fomento do uso do galego dos centros privados de ensino de Galicia, promovidos polos equipos de dinamización da lingua galega e polo profesorado responsable do proxecto, naqueles centros de ensino que conten…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED101A&ano=2017&numpub=2&lang=gl

ED301K - Subvencións a centros privados sostidos con fondos públicos para dotación de medios dixitais apropiados para a ensinanza e aprendizaxe en calquera modalidade, presencial, a distancia e mixta.

1. Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras relativas ás axudas destinadas a dotar as aulas dos centros privados sostidos con fondos públicos, dos medios dixitais apropiados para o ensino e aprendizaxe en calquera modalidade: presencial, a distancia e mixta,…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED301K&ano=2022&numpub=1&lang=gl

ED601A - Axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases e convocar, en réxime de concorrencia non competitiva, as axudas económicas destinadas ás asociacións, federacións ou confederacións de nais e pais de alumnado legalmente constituídas, que xestionan…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED601A&ano=2022&numpub=1&lang=gl