Introduzca palabras relacionadas con lo que desea encontrar:

Hai 14 resultados relacionados coa súa selección:

ED301I - Axudas a centros privados concertados para atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

Concesión de axudas económicas aos centros privados concertados da Comunidade Autónoma de Galicia para atender o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo nas correspondentes unidades concertadas, naqueles aspectos que non estean xa cubertos polo…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED301I&ano=2023&numpub=1&lang=gl

ED101C - Financiamento para os proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios.

A presentación e a realización de proxectos de fomento do uso do galego dos centros públicos de ensino de Galicia dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, promovidos polos equipos de dinamización da lingua…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED101C&ano=2017&numpub=2&lang=gl

ED301K - Subvencións a centros privados sostidos con fondos públicos para dotación de medios dixitais apropiados para a ensinanza e aprendizaxe en calquera modalidade, presencial, a distancia e mixta.

Axudas destinadas a dotar as aulas dos centros privados sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, dos medios dixitais apropiados para a ensinanza e aprendizaxe en calquera modalidade: presencial, a distancia e mixta, no marco do Plan nacional de…

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED301K&ano=2023&numpub=1&lang=gl

ED601A - Axudas destinadas ao cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

Cofinanciamento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais do alumnado dos centros públicos non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.
 

sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED601A&ano=2023&numpub=1&lang=gl