Requisitos técnicos

Para a presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións

Con carácter xeral, os requisitos técnicos dos procedementos para a presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións varían en función do sistema operativo utilizado:

S.O. Windows (probado con Windows 7/10)

 • Debe empregar un dos seguintes navegadores: Microsoft Edge, Firefox ou Chrome
 • Debe empregar un dos seguintes sistemas de sinatura electrónica:
  • Chave365
  • Certificado electrónico instalado no navegador ou DNI ou outro certificado sobre tarxeta sempre que teña instalado Autofirma (recomendada v. 1.8.2) para Windows (32 bits ou 64 bits). Pode descargar aquí o manual de instalación

S.O. MAC (probado con OSX 10.11)

 • Debe empregar un dos seguintes navegadores: Safari, Firefox, Chrome
 • Debe empregar un dos seguintes sistemas de sinatura electrónica:
  • Chave365
  • Certificado electrónico instalado no navegador ou DNI ou outro certificado sobre tarxeta (só con Firefox) sempre que teña instalado Autofirma (recomendada v. 1.8.2) para MAC (procesadores x64 ou procesadores M1). Pode descargar aquí o manual de instalación

S.O. Linux (probado con Ubuntu 11.04)

 • Debe empregar un dos seguintes navegadores: Firefox ou Chrome
 • Debe empregar un dos seguintes sistemas de sinatura electrónica:

Requisitos comúns

 • Con independencia do procedemento, se fose necesario xuntar algún documento, este deberá axustarse aos seguintes formatos: .bmp, .ce3, .cex, .csv, .cte, .dbf, .doc, .docx, .dwg, .dxfn, .gpx, .hexhash, .inp, .jpg, .kml, .kmz, .ods, .odt, .pd2, .pdf, .pdl, .png, .prj, .shp, .shx, .tgd, .tiff, .txt, .xls, .xlsx, .xml, .xsig, .mp4, .avi, .mov e .wmv. En calquera caso non se deberá superar o límite de tamaño establecido para o conxunto de ficheiros, que será de 100 MB (xa sexan un ou máis ficheiros). Consulte "Como podo presentar documentos de gran tamaño ou noutros formatos?"
 • Algúns antivirus non permiten a utilización do certificado electrónico por parte da aplicación de sinatura Autofirma. Se, despois de comprobar que o seu certificado electrónico é válido (pode facelo nesta ligazón), tivese problemas para realizar a sinatura electrónica, revise a configuración do seu antivirus e volva a intentalo. 

Lembre que, para calquera procedemento que vaia realizar serán a data e hora oficiais que aquí se sinalan, e non as do equipo desde o cal se efectúa o trámite, as que teñen validez legal.

 

Outros servizos da sede

O resto dos servizos da sede electrónica unicamente requiren da súa identificación utilizando a súa clave de acceso de Chave365 ou calquera dos certificados aceptados pola plataforma @firma da Administración Xeral do Estado.