Como podo?

Se é a primeira vez que utiliza algún dos servizos da sede ou hai tempo que o fixo e non lembra que pasos dar, poden serlle de utilidade as seguintes propostas:

Presentar unha solicitude

Orientámolo/a, paso a paso, para presentar unha solicitude no rexistro electrónico

Como podo? Presentar unha solicitude

Consultar e xestionar os meus expedientes

Todos os seus expedientes, presentacións e borradores en "A miña sede"

Como podo? Consultar e xestionar os meus expedientes

Presentar documentación de gran tamaño

Consulte como proceder cos documentos de gran tamaño e en distintos formatos

Como podo? Presentar documentación de gran tamaño

Responder a un requirimento de emenda

Consulte como responder a un requirimento de emenda de documentación

Como podo? Responder a un requirimento de emenda

Achegar documentación xustificativa

Coñeza como achegar documentación xustificativa a un expediente en curso

Como podo? Achegar documentación xustificativa

Verificar a pegada dixital dos documentos presentados

Consulte como pode comprobar a pegada dixital dos documentos que presentou no Rexistro electrónico da Xunta de Galicia

Como podo? Verificar a pegada dixital dos documentos presentados

Verificar o recibo de presentación no Rexistro electrónico

Descubra que comprobacións pode facer para verificar a validez do recibo de presentación no Rexistro electrónico da Xunta de Galicia

Como podo? Verificar o recibo de presentación no Rexistro electrónico

Realizar un cambio de representante para un procedemento xa presentado

Descubra como debe proceder se necesita modificar a persoa representante nun procedemento que vostede xa presentou no rexistro

Como podo? Realizar un cambio de representante para un procedemento xa presentado

Crear unha autorización

Ensinámoslle como autorizar a terceiras persoas para que consulten os seus expedientes e/ou preparen borradores no seu nome

Como podo? Crear unha autorización

Compartir un borrador con outra persoa

Descubra como pode cubrir un formulario de solicitude, anexar a documentación e compartilo con outra persoa.

Como podo? Compartir un borrador con outra persoa

Ver soamente os expedientes nos que eu son a persoa interesada ou o/a representante

Coñeza como acceder aos últimos expedientes, presentacións e borradores nos que o seu NIF figura como interesado/a ou representante.

Como podo? Ver soamente os expedientes nos que eu son a persoa interesada ou o/a representante

Ocultar os borradores que me compartiron e/ou me puxeron para sinatura as miñas persoas autorizadas

Coñeza como ver todos os borradores que lle foron compartidos ou só aqueles que están marcados pola persoa autorizada como listos para asinar.

Como podo? Ocultar os borradores que me compartiron e/ou me puxeron para sinatura as miñas persoas autorizadas

Achegar máis de 10 documentos a unha solicitude

Pasos a seguir para achegar máis de 10 documentos a unha solicitude

Como podo? Achegar máis de 10 documentos a unha solicitude

Acceder ás notificacións?

Pasos a seguir para acceder ás notificacións electrónicas desde esta sede

Como podo? Acceder ás notificacións?

Consultar e descargar copias electrónicas auténticas de documentos achegados en papel?

Pasos a seguir para a obtención destas copias a través desta sede

Como podo? Consultar e descargar copias electrónicas auténticas de documentos achegados en papel?