Como podo?

Se é a primeira vez que utiliza algún dos servizos da sede ou hai tempo que o fixo e non lembra que pasos dar, poden serlle de utilidade as seguintes propostas:

Presentar unha solicitude

Orientámolo/a, paso a paso, para presentar unha solicitude no rexistro electrónico

Como podo? Presentar unha solicitude
Consultar e xestionar os meus expedientes

Todos os seus expedientes, presentacións e borradores en "A miña sede"

Como podo? Consultar e xestionar os meus expedientes
Presentar documentación de gran tamaño

Consulte como proceder cos documentos de gran tamaño e en distintos formatos

Como podo? Presentar documentación de gran tamaño
Responder a un requirimento de emenda

Consulte como responder a un requirimento de emenda de documentación

Como podo? Responder a un requirimento de emenda
Achegar documentación xustificativa

Coñeza como achegar documentación xustificativa a un expediente en curso

Como podo? Achegar documentación xustificativa
Verificar a pegada dixital dos documentos presentados

Consulte como pode comprobar a pegada dixital dos documentos que presentou no Rexistro electrónico da Xunta de Galicia

Como podo? Verificar a pegada dixital dos documentos presentados
Verificar o recibo de presentación no Rexistro electrónico

Descubra que comprobacións pode facer para verificar a validez do recibo de presentación no Rexistro electrónico da Xunta de Galicia

Como podo? Verificar o recibo de presentación no Rexistro electrónico
Realizar un cambio de representante para un procedemento xa presentado

Descubra como debe proceder se necesita modificar a persoa representante nun procedemento que vostede xa presentou no rexistro

Como podo? Realizar un cambio de representante para un procedemento xa presentado
Crear unha autorización

Ensinámoslle como autorizar a terceiras persoas para que consulten os seus expedientes e/ou preparen borradores no seu nome

Como podo? Crear unha autorización
Compartir un borrador con outra persoa

Descubra como pode cubrir un formulario de solicitude, anexar a documentación e compartilo con outra persoa.

Como podo? Compartir un borrador con outra persoa
Ver soamente os expedientes nos que eu son a persoa interesada ou o/a representante

Coñeza como acceder aos últimos expedientes, presentacións e borradores nos que o seu NIF figura como interesado/a ou representante.

Como podo? Ver soamente os expedientes nos que eu son a persoa interesada ou o/a representante
Ocultar os borradores que me compartiron e/ou me puxeron para sinatura as miñas persoas autorizadas

Coñeza como ver todos os borradores que lle foron compartidos ou só aqueles que están marcados pola persoa autorizada como listos para asinar.

Como podo? Ocultar os borradores que me compartiron e/ou me puxeron para sinatura as miñas persoas autorizadas
Achegar máis de 10 documentos a unha solicitude

Pasos a seguir para achegar máis de 10 documentos a unha solicitude

Como podo? Achegar máis de 10 documentos a unha solicitude
Acceder ás notificacións?

Pasos a seguir para acceder ás notificacións electrónicas desde esta sede

Como podo? Acceder ás notificacións?
Consultar e descargar copias electrónicas auténticas de documentos achegados en papel?

Pasos a seguir para a obtención destas copias a través desta sede

Como podo? Consultar e descargar copias electrónicas auténticas de documentos achegados en papel?
Actualizar os meus datos na Carpeta cidadá?

Pasos a seguir para consultar e/ou modificar os seus datos persoais que figuran nesta sede

Como podo? Actualizar os meus datos na Carpeta cidadá?
Consultar a validez do meu usuario e clave de Chave365?

Pasos a seguir para poder consultar a validez do usuario e clave de Chave365

Como podo? Consultar a validez do meu usuario e clave de Chave365?
Cubrir e asinar un formulario con Cl@ve?

Pasos a seguir para poder cubrir e asinar un formulario empregando o sistema Cl@ve

Como podo? Cubrir e asinar un formulario con Cl@ve?
Recuperar a miña clave de Chave365 se a esquecín?

Existen varias opcións para recuperar a clave de acceso a Chave365. Pode consultalas aquí. 

Como podo? Recuperar a miña clave de Chave365 se a esquecín?
Cambiar a clave de acceso a Chave365?

Para modificar clave de Chave365 pode empregar a app XuntaEu ou a sede electrónica. Mostrámoslle as dúas formas de facelo.

Como podo? Cambiar a clave de acceso a Chave365?
Activar ou desactivar o acceso con seguridade reforzada mediante 2FA en Chave365?

Pode habilitar un nivel de seguridade reforzado para o acceso á sede electrónica utilizando un dobre factor de autenticación (2FA) ao usar Chave365.

Como podo? Activar ou desactivar o acceso con seguridade reforzada mediante 2FA en Chave365?