Interrupción do servizo | 04/05/2023 | 12:03

Interrupción do servizo desta sede entre as 7:00 e as 8:00 horas do luns 8 de maio

Data de inicio: 07:00 horas do luns 08/05/2023
Data estimada de fin: 08:00 horas do luns 08/05/2023
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo