Interrupción do servizo | 18/04/2023 | 17:20

Interrupción do servizo desta sede entre as 7:00 e as 8:00 horas do mércores 19 de abril

Data de inicio: 07:00 horas do mércores 19/04/2023
Data estimada de fin: 08:00 horas do mércores 19/04/2023
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo