Interrupción do servizo | 15/02/2023 | 08:00

Interrupción do servizo desta sede entre as 14:00 e as 20:00 horas do sábado 18 de febreiro

Data de inicio: 14:00 do sábado 18/02/2023 
Data estimada de fin: 20:00 do sábado 18/02/2023 
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo