Interrupción do servizo | 19/01/2023 | 11:00

Interrupción do servizo desta sede entre as 9:00 do sábado 21 e as 15:00 do domingo 22 de xaneiro

Data de inicio: 9:00 do sábado 21/01/2023 
Data estimada de fin: 15:00 do domingo 22/01/2023
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo