Interrupción do servizo | 10/01/2023 | 10:45

Interrupción do servizo desta sede entre as 7:00 e as 8:00 horas do mércores 11 de xaneiro

Data de inicio: 07:00 horas do mércores 11/1/2023
Data estimada de fin: 08:00 horas do mércores 11/1/2023
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo