Interrupción do servizo | 28/09/2022 | 13:45

Interrupción do servizo desta sede entre as 9:00 e as 19:00 horas do sábado 1 de outubro

Data de inicio: 09:00 horas do sábado 01/10/2022
Data estimada de fin: 19:00 horas do sábado 01/10/2022
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo