Interrupción do servizo | 12/09/2022 | 14:40

Interrupción do servizo desta sede entre as 7:00 e as 8:00 horas do martes 13 de setembro

Data de inicio: 7:00 horas do martes 13/9/2022
Data estimada de fin: 08:00 horas do martes 13/9/2022
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo