Interrupción do servizo | 07/09/2022 | 10:15

Interrupción do servizo desta sede entre as 9:00 e as 13:00 horas do sábado 10 de setembro

Data de inicio: 9:00 horas do sábado 10/9/2022
Data estimada de fin: 13:00 horas do sábado 10/9/2022
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo