Interrupción do servizo | 06/09/2022 | 13:30

Interrupción do servizo desta sede entre as 7:00 e as 8:00 horas do xoves 8 de setembro

Data de inicio: 07:00 horas do xoves 8/9/2022
Data estimada de fin: 08:00 horas do xoves 8/9/2022
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo