Interrupción do servizo | 09/08/2022 | 14:40

Interrupción do servizo desta sede entre as 9:00 e as 13:00 horas do sábado 13 de agosto

Data de inicio: 09:00 horas do sábado 13/08/2022
Data estimada de fin: 13:00 horas do sábado 13/08/2022
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo