Interrupción do servizo | 19/04/2022 | 12:15

Interrupción do servizo desta sede entre as 7:00 e as 8:00 horas do mércores 20 de abril

Data de inicio: 07:00 horas do mércores 20/04/2022
Data estimada de fin: 08:00 horas do mércores 20/04/2022
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo