Interrupción do servizo | 06/04/2022 | 14:20

Interrupción do servizo desta sede entre as 16:00 e as 18:30 horas do sábado 9 de abril

Data de inicio: 16:00 horas do sábado 09/04/2022
Data estimada de fin: 18:30 horas do sábado 09/04/2022
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo