Interrupción do servizo | 24/03/2022 | 18:00

Interrupción do servizo desta sede entre as 16:00 e as 17:00 horas do sábado 26 de marzo

Data de inicio: 16:00 horas do sábado 26/03/22
Data estimada de fin: 17:00 horas do sábado 26/03/22
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo