Interrupción do servizo | 12/01/2022 | 16:45

Interrupción do servizo da Oficina Virtual Tributaria entre as 15:00 horas do xoves 13 e as 8:00 horas do venres 14

Data de inicio: 15:00 horas do xoves 13/01/22
Data estimada de fin: 8:00 horas do venres 14/01/22
Servizo/s afectado/s: procedementos da sede requiran do pago de taxas na Oficina Virtual Tributaria
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo