Interrupción do servizo | 10/01/2022 | 12:45

Interrupción do servizo desta sede entre as 7:00 e as 7:30 horas do martes 11 de xaneiro

Data de inicio: 7:00 horas do martes 11/1/2022
Data estimada de fin: 7:30 horas do martes 11/1/2022
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo