Interrupción do servizo | 27/12/2021 | 10:30

Interrupción do servizo de Notifica.gal entre as 7:00 e as 8:00 horas do martes 28 de decembro

Data de inicio: 7:00 horas do martes 28/12/2021
Data estimada de fin: 8:00 horas do martes 28/12/2021
Servizo/s afectado/s: sistema de notificacións electrónicas de Galicia Notifica.gal
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo