Interrupción do servizo | 11/03/2021 | 13:52

Interrupción do servizo desta sede entre as 9:00 do sábado 13 de marzo e as 19:00 horas do domingo 14 de marzo

Data de inicio: 9:00 horas do sábado 13/03/2021
Data estimada de fin: 19:00 horas do domingo 14/03/2021
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo