Interrupción do servizo | 04/03/2021 | 16:15

Interrupción do servizo desta sede entre as 7:00 e as 8:00 h do venres 5 de marzo

Data de inicio: 7:00 horas do venres 05/03/2021
Data estimada de fin: 8:00 horas do venres 05/03/2021
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo