Interrupción do servizo | 11/02/2021 | 08:15

Interrupción do servizo desta sede entre as 9:00 horas do sábado 13 de febreiro e as 19:00 do domingo 14

Data de inicio: 9:00 horas do sábado 13/02/2021
Data estimada de fin: 19:00 horas do domingo 14/02/2021
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo