Interrupción do servizo | 01/02/2021 | 12:45

Interrupción do servizo desta sede entre as 7:00 e as 8:00 horas do martes 2 de febreiro

Data de inicio: 7:00 horas do martes 02/02/2021
Data estimada de fin: 8:00 horas do martes 02/02/2021
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo