Interrupción do servizo | 07/01/2021 | 14:40

Interrupción do servizo desta sede entre as 9:00 horas do sábado 9 de xaneiro e as 19:00 do domingo 10

Data de inicio: 9:00 horas do sábado 09/01/2021
Data estimada de fin: 19:00 horas do domingo 10/01/2021
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo