Interrupción do servizo | 16/11/2020 | 14:35

Interrupción de servizo nos procedementos con pago de taxa da Dirección Xeral de Enerxía e Minas entre as 7:00 e as 8:00 do martes 17 de novembro

Data de inicio: 07:00 horas do martes 17/11/2020
Data estimada de fin: 08:00 horas do martes 17/11/2020
Servizo/s afectado/s: tramitación en liña nos procedementos con pago de taxa da Dirección Xeral de Enerxía e Minas relacionados neste documento
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo