Interrupción do servizo | 12/11/2020 | 17:45

Programado un mantemento que afectará o 13 de novembro á presentación de solicitudes, escritos e comunicacións dos procedementos PR004A, PR001B, MT720D e VI436B

Este venres 13 de novembro, entre as 7:00 e as 8:00 horas, vai levarse a cabo un mantemento programado durante o cal non se poderán realizar presentacións de solicitudes, escritos e comunicacións dos seguintes procedementos:

  • PR004A - Presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado
  • PR001B - Baixa en Chave365
  • MT720D - Comunicación de resultados cinexéticos en cazarías que se realicen baixo as modalidades de batida, montaría, espera ou axexo
  • VI436B - Cancelación de fianza de arrendamento

Desculpen as molestias.

Interrupción do servizo