Interrupción do servizo | 29/10/2020 | 08:30

Programado un mantemento que afectará os días 31 de outubro e 1 de novembro á presentación de solicitudes, escritos e comunicacións do procedemento PR004A

Entre o sábado 31 de outubro ás 9:00 e o domingo 1 de novembro ás 19:00, vaise levar a cabo un mantemento programado durante o cal non se poderán realizar presentacións de solicitudes, escritos e comunicacións do procedemento PR004A - Presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado.

Desculpe as molestias que isto lle poida ocasionar.

Interrupción do servizo