Interrupción do servizo | 23/10/2020 | 11:00

Programado un mantemento que afectará os días 24 e 25 de outubro á presentación de solicitudes, escritos e comunicacións do procedemento MT720D

Entre o sábado 24 de outubro ás 9:00 e o domingo 25 de outubro ás 19:00, vaise levar a cabo un mantemento programado durante o cal non se poderán realizar presentacións de solicitudes, escritos e comunicacións do seguinte procedemento MT720D - Comunicación de resultados cinexéticos en cazarías que se realicen baixo as modalidades de batida, montaría, espera ou axexo.

Desculpe as molestias que isto lle poida ocasionar.

Interrupción do servizo