Interrupción do servizo | 22/10/2020 | 19:30

Interrupción do servizo desta sede o día 22 de outubro a partir das 14:32 horas

O día 22 de outubro a partir das 14:32 h produciuse unha incidencia técnica non planificada que provocou unha indispoñibilidade xeral na sede electrónica da Xunta de Galicia que impediu a presentación electrónica de solicitudes, recursos administrativos, escritos, comunicacións e documentos no rexistro electrónico xeral.

Pode consultar o certificado correspondente a esta interrupción do servizo e ampliación de prazo dos procedementos que vencen prazo na seguinte ligazón: https://www.xunta.gal/eservizos/avisos/interrupcion-de-servizo

Desculpen as molestias.

Interrupción do servizo