Interrupción do servizo | 23/07/2020 | 13:30

Interrupción do servizo de sinatura con Chave365 entre as 00:00 e as 3:00 horas do venres 24 xullo

Data de inicio: 00:00 horas do venres 24/07/2020
Data estimada de fin: 3:00 horas do venres 24/07/2020
Servizo/s afectado/s: firma de solicitudes nesta sede electrónica mediante o sistema de claves concertadas Chave365
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo