Interrupción do servizo | 08/06/2020 | 18:00

Interrupción do servizo desta sede entre as 7:00 e as 8:00 horas de mañá martes 08 de xuño

Data de inicio: 7:00 horas de mañá martes 08/06/2020
Data estimada de fin: 8:00 horas de mañá martes 08/06/2020
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo