Interrupción do servizo | 04/06/2020 | 12:00

Interrupción de servizo nos procedementos con pago de taxa da Dirección Xeral de Enerxía e Minas entre as 9:00 e as 11:00 do sábado 6 de xuño

Data de inicio: 9:00 horas do sábado 06/06/2020
Data estimada de fin: 11:00 horas do sábado 06/06/2020
Servizo/s afectado/s: tramitación en liña nos procedementos con pago de taxa da Dirección Xeral de Enerxía e Minas relacionados neste anexo
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo