Intervención programada | 01/04/2020 | 16:50

Programado un mantemento que afectará os días 1 e 2 aos procedementos MR604C, MR604H e MR604I

Entre o mércores 1 de abril ás 21:00 e o xoves 2 de abril ás 8:00 vaise realizar un mantemento programado durante o cal non se poderán facer presentacións de solicitudes, escritos e comunicacións dos seguintes procedementos relativos a aproveitamentos madeireiros e leñosos en montes ou terreos forestais de xestión privada: MR604CMR604H e MR604I.

Desculpe as molestias que isto lle poida ocasionar.

Intervención programada