Interrupción do servizo | 06/03/2020 | 14:00

Interrupción do servizo desta sede entre as 9:00 e as 11:00 horas do domingo 8 de marzo

Data de inicio: 9:00 horas do domingo 8/3/2020
Data estimada de fin: 11:00 horas do domingo 8/3/2020
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo