Interrupción do servizo | 15/01/2020 | 09:15

Interrupción do servizo desta sede entre as 15:00 e as 20:00 horas do sábado 18 de xaneiro

Data de inicio: 15:00 horas do sábado 18/01/2020
Data estimada de fin: 20:00 horas do sábado 18/01/2020
Servizo/s afectado/s: sede electrónica
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo