Interrupción do servizo | 08/01/2020 | 14:35

Interrupción do servizo no uso do DNI electrónico entre as 10:00 e as 11:00 horas do sábado 11 de xaneiro

Data de inicio: 10:00 horas do sábado 11/1/2020
Data estimada de fin: 11:00 horas do sábado 11/1/2020
Servizo/s afectado/s: acceso aos servizos desta sede electrónica empregando o certificado dixital do DNI electrónico. Non se verá afectado o uso de certificados emitidos por outros provedores de servizo de certificación nin tampouco a utilización de Chave365 para o acceso aos servizos dispoñibles nesta sede.
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo