Interrupción do servizo | 11/11/2019 | 10:30

Interrupción do servizo no uso de certificados dixitais emitidos pola FNMT entre as 8:00 e as 16:00 horas do sábado 16 de novembro

Data de inicio: 8:00 horas do sábado 16/11/2019
Data estimada de fin: 16:00 horas do sábado 16/11/2019
Servizo/s afectado/s: acceso aos servizos desta sede electrónica empregando certificados dixitais emitidos pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT). Non se verá afectado o uso de certificados emitidos por outros provedores de servizo de certificación nin tampouco a utilización de Chave365 para o acceso aos servizos dispoñibles nesta sede.
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo