Interrupción do servizo | 02/09/2019 | 10:10

Interrupción do servizo de sinatura con Chave365 entre as 7:00 e as 8:00 horas do martes 3 de setembro

Data de inicio: 7:00 horas do martes 3/9/2019
Data estimada de fin: 8:00 horas do martes 3/9/2019
Servizo/s afectado/s: firma de solicitudes nesta sede electrónica mediante o sistema de claves concertadas Chave365
Motivo: mantemento

Interrupción do servizo