Interrupción do servizo | 02/09/2019 | 10:10

Interrupción do servizo de sinatura con Chave365 entre as 7:00 e as 8:00 horas do martes 3 de setembro

Data de inicio:
7:00 horas do martes 3/9/2019
Data estimada de fin:
8:00 horas do martes 3/9/2019
Servizo/s afectado/s:
firma de solicitudes nesta sede electrónica mediante o sistema de claves concertadas Chave365
Motivo:
mantemento
Interrupción do servizo